EDWARD SAID
DEMOKRATİK BİR GÜÇ OLARAK “POPÜLİZM”
“MOZAİK” MİŞ!!!