AYDINLANMA DEĞİL MERHAMET - GOGOL'UN İZİNDE I

Mihail Aleksandroviç Şolokhov 100. Yıl Edebiyat Ödülü 2006 Moskova

Rusya, Rusya! Çıkarıp atmak istediğim bir miğfer gibisin başımda!”

Bir sabah uyanıyorsunuz ve yoksunuz. Aynaya bakıyorsunuz, yüzünüz aynı yüz, elleriniz aynı eller… Bedeninizi yokluyorsunuz, orada duruyor… Ama siz hükümsüzleştirilmişsiniz, yoksunuz… Tapındığınız Allah’ın kitabı da dahil olmak üzere her şey, herkes değişmiş, tanımıyorsunuz… Rusya’ya ve bana böyle oldu.”Gogol’un İzinde dörtlüsünün Rus kahramanı, Prens Aleksi Kristovoviç Zelenski’nin dediği gibi: “Diriliş, ancak isteniyorsa gerçekleşebilir; ancak o zaman mümkündür.”

Mikhail Aleksandroviç Şolokhov, sosyalist gerçekçiliğin en güçlü eserlerinden “Ve Durgun Akardı Don” isimli nehir romanın yazarıdır. 1905-1984 yılları arasında yaşayan Şolokhov, insanlığın ortak vicdanının sesi olmuş, dünya edebiyat tarihinde pek ender rastlanan bir mutabakatla Lenin, Stalin ve Nobel ödülleriyle onurlandırılmıştır. 

Alev Alatlı’nın kuzey komşularımızın edebiyat çevrelerinde “Rusya’nın ‘Viva la Muerte’ si olarak ünlenen “Gogol’un İzinde” dörtlüsünün ilk kitabı olan Aydınlanma değil, Merhamet, Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Türkoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İrina Driga ve asistanları tarafından Rus diline kazandırılmış, Alatlı’nıın “halklara eşit mesafede durmak, yabancı bir kültürün serüvenine olağanüstü bir içgörüyle nüfuz edebilmek”te gösterdiği başarı değerlendirilerek, büyük Rus yazarının 100.Doğum Yılı münasebetiyle tesis edilen “Mikhail Aleksandroviç Şolokov 100. Yıl Edebiyat Ödülü”ne layık görülmüştür.