BİLKENT'TE NELER DÖNÜYOR?

ROMA KULÜBÜ (The Club of Rome) 2002 Yıllık Konferansını “ortağımız ve ev sahibimiz” dediği BİLKENT UNİVERSİTESİ’nde gerçekleştiriyor.

Toplantı 27-28 Ekim Tarihlerinde BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’nde yapıldı/yapılmakta. 

Türkiye’den tebliğleriyle katılanlar: Prof. Dr. İhsan Doğramacı; Prof. Dr. Suat Çağlayan; Prof. Talat Halman; Prof. Oktay Yenal; İlter Türkmen; Prof. Baran Tuncer.

ROMA KULÜBÜ nedir? 

ROMA KULÜBÜ, “Yeni Dünya Düzeni” çerçevesinde kurulması planlanan Dünya Devleti’nin dinini oluşturmak üzere 1968 yılında 52 ülkesinden biraraya gelen yüz kişinin kurduğu bir teşkilat olup; bu yeni din Hırıstiyanlık-Budizm karması bir DİN olarak düşünülmektedir. Amaçlanan, Budizmin ve dolayısıyla İslam tasavvuffunun Hırıstiyanlığa yeni bir boyut getirerek, dinler- arası “azami hoşgörü” yaratılmasını sağlamak, böylece “Tek Devlet – Tek Din” mühendisliğine karşı olası muhalefeti asgariye indirmektir.  

Bilderberg Gurubu ile ortak çalışan ROMA KULÜBÜ’nin “Budizm” cephesinin temsilcisi, uzun yıllar başkanlığını üstlenen DAİSAKU İKEDA’dır. DAİSAKU İKEDA Japon kökenli Budist tarikatı NİCHİREN DAİSHONİN’in uluslararası örgütü SOKA GAKKAİ INTERNATIONAL’ın (kısaca SGI diye bilinir) kurucusudur.  

ROMA KULÜBÜ, Birleşmiş Milletler tüzüğü çerçevesinde “insanların ‘tehlikeli’ uçlara, kısır milliyetçiliğe ve sınıf çatışmalarına yönelmelerini önlemek”i amaçladığı iddiasındadır. TOPLANTILARI GİZLİ YAPILIR; BASIN BİLGİLENDİRİLMEZ.

BİLKENT’teki saklı toplantının konusu “…we want to learn about the manifold challenges the Black Sea Region and the Caspian Sea Basin…” olarak özetlenmiştir: “… Karadeniz Bölgesi ve Hazar Denizi Havzasındaki çeşitli sorunlar hakkında bilgi edinmek istiyoruz…”

ROMA KULÜBÜ’nün şimdilerdeki Başkanı, Ankara’daki toplantıya katılan PRENS EL HASSAN BİN TALAL; eski Ürdün Kralı Talal’ın en küçük oğlu olup; Kral Hüseyin’in ömür boyu siyasi danışmanlığını yapmıştır. Kendisinin Oxford Üniversitesi CHRIST CHURCH COLLEGE’den “oriyantalizm” üzerine lisansı ve master derecesi vardır. CHRIST CHURCH kolejinin aslı VIII. Henry’nin 1546’da kurduğu ilâhiyat fakültesidir. Diğer bir deyişle, Hazreti Muhammed’in sülâlesinden gelen “Haşimi” Prens bin Talal için seçilen en son eğitim merkezi olduğu düşünülebilir. Prens, uzun yıllardan beri B.M. ve UNESCO bağlantılı olarak çalışmaktadır. 1981’de “New International Humanitarian Order”/Uluslararası Yeni İnsancıl Düzen projesini geliştiren şahıstır. 

BİLKENT’teki toplantıya katılan diğer isimler arasında BARONESS EMMA NICHOLSON OF WINTERBOURNE, Dünya Sağlık Teşkilatı WHO’nun Doğu Akdeniz, Pakistan, Afganistan, İran, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika görevlisi olup, “Afganistan’ın yeniden yapılanması” ile ilgilidir. Birleşik Krallık Lordlar Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyesi olan Baroness, aynı zamanda 1997’den itibaren hayat boyu Avrupa Birliği Ortak Savunma ve Güvenlik Konseyi üyesidir. Son yıllarda İran’a ve Afganistan’a yaptığı seyahatlerle tanınır.

Bir diğer katılımcı, Amerikan Case Western Üniversitesi hocalarından sistem analisti DR. MİHAJLO MESAROVİC ünlü RİO projesinin “Re-shaping International Order”/Uluslararası Düzeni Yeniden Şekillendirme projesinin mimarı olup, Yeni Dünya Düzenini tesis etmek için 200,000 denklemli bir bilgisayar simulasyon modeli üzerinde çalışmaktadır. Mesarovic’in ayrıca bu iş için 1971’de kurduğu kendi enstitüsü vardır. CLUB OF ROME, ayrıca “Limits of Growth” Kalkınmanın Sınırları başlıklı bir proje götürmektedir. Bu proje, dünya ekonomik faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi (sınırlandırmayı) amaçlamaktadır. 

Katılımcılar içinde dikkati çeken diğer iki kişiden birisi Azerbaycan Cumhurbaşkanının oğlu ve Devlet Petrol Bakanı İlham Aliyev ve Moskova Halk Bilimleri Vakfı Başkanı ve Açık Toplum Enstitüsü üyesi Andrei Kortunov’dur. 

Şimdi, tekrar soruyoruz: BİLKENT’TE NELER DÖNÜYOR?  

Diğer Katılımcıların listesi:

Raoul Weiler 

Rafael de Lorenzo

Ernst-Ulrich von Weiszacker

Antoni Kuklinski

Liz Mohn

Orio Gianini

Tobias Langstele

Klaus Steilmann

Mohammed Shahbaz (Ürdün Bilim ve Teknoloji Yüksek Konseyi Başkanı  

ve ROMA KULÜBÜ GENEL SEKRETERİ 

Mircea Malitza

Bohdan Hawrylyshyn

Prof. Alexander Rondel (Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar 

Vakfı)

Sodyg Safaev (Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı)

Eberhard von Koerber

Anders Wijkman

Giorgi Chanturia