BİZE YÖN VEREN METİNLER II

Derleyen: Alev Alatlı / Editör: Prof. Dr. Sadık Türker

(Web sitesine ulaşmak için tıklayın)

“Bize Yön Veren Metinler” seçkisi, ırkların eşitliği esasına dayanan İslam kültür siyaseti ile İslam devletlerinin himayesinde yaşayan gayri müslimlerin oluşturduğu pek çok unsurdan oluşan İslam toplumunda, Müslüman yahut zımmi toplulukların Türkçe, Arapça, Farsça başta olmak üzere çeşitli dillerde kaleme aldıkları metinlerden yapılan seçmelerle İslam çatısı altında oluşan “Biz”i tanımlayarak, “Biz”i şekillendiren, “Biz”e yön veren veya yönümüzü/biçimimizi değiştiren, kilometre taşı niteliğindeki matbu olan veya olmayan temel metinleri Türkçe okurun hizmetine sunmaktadır.

Fikr-i takip esasına dayalı, kronolojik olarak tasnif edilen metinlerin, İslam medeniyetinin eğitim ve öğretim kurumlarında en çok okunan, üzerlerinde en çok çalışılan ve başvurulan, Batı dillerine tercüme edilen, Biz’deki kurumların ve düşüncelerin yapısını belirleyen, üniversitelerde veya fikir akımlarında güçlü etkiler bırakan ve devletler ve/veya kurumların yapılarını, siyasi tercihlerini ve ilişkilerini belirleme özelliğine sahip belgeler olmalarına özen gösterilmiştir.

750-2001 yıllarını kapsayan toplam alt ciltte tamamlanması planlanan “Bize Yön Veren Metinler” seçkisinin ilk kitabı 750-1040 sürecini içeren “Büyük Buluşma” ile 1040-1299 sürecini kapsayan ikinci kitabı “Kuzey Gökkürede Yeni Bir Yıldız Selçuklu”, edebiyat, tarih, siyaset, toplumbilim, hukuk, iktisat, felsefe, metafizik, mantık; psikoloji, ahlak, fıkıh, kelam, tasavvuf, fizik, mekanik, astronomi, coğrafya, matematik bilimleri ve tıp alanlarında öne çıkan metinleri kapsamaktadır.