BİZE YÖN VEREN METİNLER I

Kapadokya Meslek Yüksekokulunun 2010 yılında Türkçeye kazandırdığı “Batıya Yön Veren Metinler” hızla küreselleşen dünyamızı şekillendirmeye duran düşünce kalıplarının 3500 yıllık serüveninin kısa bir özetiydi.

Eski Ahit’in Aziz Markos’undan Hamurabi’ye, 1215 tarihli Magna Carta’dan, Çar İkinci Aleksandr’ın ‘Özgürlük Fermanına, Abraham Lincoln’un ‘Ozgürlük Bildirgesi’nden, Bart Kosko’nun 1991 ‘Saçaklı Mantık Devrimi’ne uzanan İÖ 1400-İS 1990 sürecini kapsayan yaklaşık bin özgün belge, ağırlıklı olarak İngilizce konuşan Batı entelijensiyasının kendi yükseköğrenim gençliklerine maletmek amacıyla seçtikJeri, ön plana çıkarttıkları ve yücelttikleri metinler, Yüksekokulun öğretim görevlileri tarafından olağandışı bir özenle Türkçeleştirilmiş, dört ciltlik bir özet oluşturulmştu.

“Batıya Yön Veren Metinler” ülkemizde ilk kez Batı düşüncesinin omurgası olarak kabul gören belgeleri okurun kendi anadilinde, doğrudan ve yorumsuz değerlendirebilmesini mümkün kılan hayli mütevazi ama sağlam bir platform olarak hizmet vermektedir.