HRANT DİNK'İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE MEKTUP
MELÂLİN HÜKÜMSÜZLEŞTİRİLMESİ
NEPOTİZM:“VATAN YAHUT DOKUZLAR”
“HÜCCETLE MÜDAFAA” YADA APOLOGETICS”
ORHAN PAMUK'A AÇIK MEKTUP (4)
ORHAN PAMUK'A AÇIK MEKTUP (3)
ORHAN PAMUK’A AÇIK MEKTUP (2)
ORHAN PAMUK’A AÇIK MEKTUP (1)