EYLÜL 1998...

1999’da yayınlanan küçük bir nesir-nazım denemesi “Eylül 1998″….

***

Yirmi iki vahşi yaz,

yirmi iki zemheri,

yirmi iki hazan,

Öyle çok, öyle uzun sevdim ki O’nu,

hoyratça savururken, gadrediyor, eyvah!

***

Bu gece asuman bir garip, Süreyya

Haykırrr!

Ne bir engel, ne bir yankı.

Sonrası?

Sonrası, Hint’in cangılı,

Arap’ın çölü,

Türk’ün bozkırı,

***