FİLİSTİN'İN SORUNU

  • Yazar: Edward W. Said
  • Orijinal Adı: The Question of Palestine

“Filistin’in Sorunu” Said’in üç eserden olan dizi kitaplarının ikincisidir. Dizinin diğer kitapları Oryantalizm ve Haberlerin Ağında İslam da Türkçeye çevirilerek yayınlamıştır. Yazar bu kitabında ezilen ve mülteci haline getirilen bir ulusun serüvenini anlatır. Kendileri tarafından zulme uğratılan Yahudilere, Avrupalılar günahlarının kefareti olarak Filistin’de bir yurt armağan ettiler. Onların armağan ettikleri bu toprak parçasında yaşayan insanlar, hiçbir şekilde sebebi olmadıkları bir günahın kefaretini ödemek zorunda kaldılar.

İşte böyle başladı Filistin’in öyküsü…

Sürgünler, ölümler, kan ve göz yaşıyla başlayan ve devam eden bu öyküyü, kendisi de bir Filistinli olan ve aynı zamanda Filistin’in sorunuyla birinci elden ve doğrudan ilgili bulunan bir yazar anlatımıyla okuyacağız…

Yazarı ve eseri takdim işini bir yetkili kişiye, Filistin’in meselesiyle doğrudan ilişkili olan FKÖ Türkiye temsilcisi Ebu Firas’a bırakalım:

“Prof. Said’in artık Türk okurlarının da istifade edebilecekleri bu kitabı, başlangıcından 1980’e kadarki süreç içerisinde Filistin’in gösterdiği gelişmelerle ilgilenen araştırmacı-yazarlar için önemli bir siyasi referans kitabı niteliğindedir. Yazarı Filistinliler arasında ileri gelen bir şahsiyettir. Akademisyenliği, devlet adamlığı ile birleştiren olağanüstü bir kişiliğe sahiptir. Columbia Üniversitesinde profesör olan Edward Said, aynı zamanda Sürgünde Filistin Parlamentosu niteliğinde olan Filistin Ulusal Konseyinin üyesidir. Sadece akademik çevrelerin değil, Amerikan halkı, avrupalılar ve Ortadoğu halklarının saygısını kazanan nesnelliği, ilhamı ve itidali onu etkili bir isim yapan niteliklerdir. Filistin’in sorununda Edward Said, Filistin sorununa ilişkin temel tarihi ve siyasi olguları destekler. Konuya yaklaşımı bir araştırmacı ve tarihçi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda bir önyargı söz konusu ise, bu da halkının davasının haklılığı hususundaki önyargısıdır. Filistin’in Sorunu’nu okuyucunun -meğerki tereddüt içinde olsun- hak ve adaleti desteklemekte kendi yolunu çizmesine yardımcı olacak biçinde ele alır.