KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

Alev Alatlı’nın Mütevelli Heyet Başkanlığını yürüttüğü Kapadokya Üniversitesi’nin hedefi, Türkiye’yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak kamuoyu önderlerini yetiştirmek; farklı kulvarlardan gelen etkileşime açık, idealist öğretim üyeleri, idari personeli, öğrenci ve mezunlarının oluşturacağı akademik sinerjiyi, Türk yükseköğretim camiasının istifadesine sunmak, Kapadokya’yı uluslararası çalışmaların cazibe merkezi haline getirmektir. Kapadokya Üniversitesinde akademik ve mesleki olmak üzere birbirini destekleyen ikili sistem bulunmaktadır.

Benimsenen “Çıkış noktası itibari ile evrensel, uygulamasıyla milli” öğretim yöntemi ile üniversite bünyesinde yer alan ve alacak fakülte ve yüksekokullarda bir yandan yeni Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu soyut, kavramsal bilgiyi üretirken, diğer yandan da üretime doğrudan katkıda bulunacak, mesleki beceri ile donatılmış bireyler yetiştirilmektedir. Kapadokya Üniversitesi, 21. yüzyılın dünyasına kavrayan ve nasıl bir oluşumla rekabet ettiklerini bilen; çağdaş dünyanın kendilerine sunabileceği imkânların farkında olan ve bu imkanlara kavuşmak için inatla ve sabırla mücadele eden; yaşadıkları toprakların geçmişine hâkim, geleceğini iyileştirebilecek beceri ile donatılmış; özgürlükçü, demokratik ve katılımcı nesiller yetiştirecektir.

Kapadokya Üniversitesi, 2017 yılında Türkiye’nin ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda doğrudan yapılanan ilk yükseköğretim kurumu olan Kapadokya Meslek Yüksekokulunun (2005) on iki yıllık akademik finansal ve yönetsel deneyiminin temelleri üzerinde kurulmuştur.

“Albert Einstein’ın “sorunlarınızı onları yaratan düşünce biçimlerini kullanarak çözemezsiniz” tespitini bilirsiniz. “Bize sorunlarımızın nedenlerini tanımlayabileceğimiz yepyeni bir matematik lazım” diye sürdürmüştü. Gerçek şu ki, yükseköğretimin sorunları da onları yaratan yöntemlerde yapılan ufak tefek tadilatlarla çözülmüyor. Geleneksel yöntem, siyah takım elbise, kolalı beyaz gömlek, siyah kravat, siyah iskarpinde ısrarlı akademisyenlere benziyor. Oysa 21. yüzyılın eğitim anlayışı bu değil.  Artık kot pantolon, tişört, lastik ayakkabı da bir o kadar kabul edilebilir bir akademik kılık, iş ki hocamız işinin ehli olsun, ne yaptığını, genç insanları neden, nereye ve nasıl taşıyacağını bilsin. Türkiye’nin hedefi bellidir; puslu olan yol… 2016 Mayıs’ı itibariyle, yüzde 94’ü internet erişimli olan 13 milyon gencimiz var. Bu çocukları üstlerine çığ gibi inen teknolojik şölenin ve  kaçılmaz sonucu cesur yeni dünya görüşünün altında ezilmekten kurtarmanın yegâne yolu, bilgiyle donatmak. Bu işin şakası yok, bilgi güçtür. Sahici bilgi, tek sahici güçtür.Hasılı bize hedefi itibariyle evrensel, yöntemi itibariyle yerli ve milli yepyeni bir açılım lâzım. Yükseköğretimde mündemiç akla ziyan temayülleri, gereksiz sapakları, anlamsız kısıtlamaları behemehal temizlemek zorundayız.  Bu amaçla, Kapadokya’da 12 yıldır Taptuk Emre misali odun taşıdığımız bir ateş var. Kapadokya Meslek Yüksekokulu olarak bir köyde kurduyduk, birkaç ay evvel Kapadokya Üniversitesine evrildi. Amacımız, hiçbir zaman Türkiye’nin iki yüz bilmem kaçıncı üniversitesi olmak değildi.  Akıl, ahlâk, adalet ve adap sütunları üstünde yükselen, seçkin ama seçkinci olmayan, ciddi ama abus olmayan, kararlı ama çetrefil olmayan düzenlemenin peşindeydik ve başardık.” Alev Alatlı

Kapadokya Üniversitesinin mottosu Akıl, Ahlak, Adalet ve Adap’tır!

AKIL,“Üniversite, aklın dergahıdır. Akıl dışı tahakküm ve tek tipleştirme kabul edilemez. Kapadokya Üniversitesi öğrencisinin boyun eğdiği tek otorite bilgi olacaktır.”

AHLAK, “Yükseköğretimde aslolan üstün niteliktir. Kapadokya Üniversitesi niteliği niceliğe feda eden uygulamaları ahlak dışı sayar. Kapadokya Üniversitesinde popüler ve sıradan olanı değil, emek, adanmışlık, süreklilik neticesinde ulaşılan kazanımları yüceltiriz.”

ADALET, “Kapadokya öğrencisi, ülkenin ve dünyanın asıl gündeminden uzak tutulamaz. Dili, dini ve cinsiyeti ne olursa olsun, bilgiye eksiksiz ulaşabilmek, alanıyla ilgili veya değil ilgilendiği konularda bilgilenmek öğrencinin hakkıdır.”

ADAP, “Bütünlüklü bir yükseköğretim sistemi Osmanlı mirasını reddi üzerinden geliştirilemez. Kapadokya Üniversitesi çıkışı itibariyle evrensel, yöntemi itibariyle yerli ve Türkçe bir eğitim modeli benimser.”