ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Bu kitaptaki yazılar, gündeme tuttuğu ayna ile gözümüzden bi şeyler kaçmasına müsaade etmez. Turna zerafetiyle haktan, doğrudan, gerçekten ödün vermeden, başta kendi milletimiz, tüm mazlum kavimleri korur, gözetir, ışıtır, ısıtır, ödünsüz yüreğiyle. Bilderberg, Club of Rome, CFR, Trielatteral Commission, IMF ve nicelerine karşı “Küresel Ekonomik Adaleti” gözetir; 5A ilkelerinin belki de en önemlisiyle…

“Daha az tüketerek yaşamak pekâlâ da mümkündür.” der, giderek robotlaşan, kültlerden medet uman, eşref-i mahlukattan uzaklaşan insana…

Sözün sonunda, hulâsa yaşam bir serüvendir ama ciddi bir iştir aynı zamanda diyorsanız, yaşamınızın serüvenine hoş geldiniz.